Diák–Toll
az Eötvös József Gimnázium irodalmi lapja
 

2004. I. évfolyam 1. szám (képek, illusztrációk nélküli változat)

Kedves Olvasó!

Nehéz bevezetőt írni, hisz mint tudjuk, kétféle olvasó van, eszerint kétféle olvasónak kell megfelelni.

Az első: a lap végénél kezdi az olvasást, s amire ideér, már mindent elolvasott. A második: a lap elején kezdi az olvasást, s az elején olvassa el a bevezető gondolatokat. Igaz, van még egy harmadik is, aki el sem olvassa a bevezetőt, de ezt a típust most hagyjuk figyelmen kívül.. Tehát az első két olvasótípusra figyelve kell megfogalmazni a rövid, de csattanós, magvas gondolatokat.

A Diák -Toll ilyen formában most jelenik meg először. Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a diákköltők időnként egy szőnyegen körben ülve törökülésben, gyertyafény mellett felolvassák a verseiket. Valószínű, a szóban forgó szőnyeg varázsszőnyeg, mely elvarázsolja a jelenlévőket, s szabadon szárnyaltatja a gondolatokat, melyek még sokszor nem is igazán a versekben fogalmazódnak meg csiszoltan, inkább a beszélgetésekben. Ezzel együtt úgy gondoltuk, hogy az elhangzott versekből ízelítőt adunk át írott formában az iskola tanárainak, diákjainak, s minden kedves finom lelkű érdeklődőnek. Egy kicsit átfogalmazva a mondást:

Aki a verset szereti,
rossz ember nem lehet.

Ezek a diákok új szeletét látták meg a Világnak, s azt foglalták versbe a maguk módján. Van, aki még csak lépeget, van aki már határozottabban lép, s van, aki már tudatosan megy a maga útján. Úgy gondolom, a mi dolgunk az, hogy segítsük őket a megkezdett úton, az önkifejezésben. Nem tudhatjuk, melyikőjük verse marad az íróasztal fiókjában, vagy egy számítógép dokumentumtárában, s melyikőjük verse lát majd széles körben napvilágot. Talán mindegy is... A lényeg, hogy most önmaguk számára fontosnak vélt érzéseket, gondolatokat megfogalmaztak önmaguk számára és a mi számunkra. Ezek a gondolatok most ők. Soha többé nem lesznek már ezek, mert holnap már új gondolatok foglalkoztatják őket. Ezért most ezeket a gondolatokat fogadjátok szeretettel, képzeletben szálljatok fel a varázsszőnyegre ezek mellé a szimpatikus, kedves, érző, gondolkodó fiatalok mellé... és fogadjátok szeretettel a verseiket.

Én pedig megköszönöm Szeidemann Ákos tanár úrral együtt, hogy a bizalmukba fogadtak minket, s ezáltal közkinccsé tették verseiket..

Várjuk a folytatást…

Tata, 2004. Január 25.

Kerekes Kornélia

 

Nina versei

Ugye, mi jó barátok vagyunk?

Ma elfújom gondjaidat,
S füledbe súgom: SZÉP A VILÁG!
S ha nem hiszed, lecsókolom homlokodról
A gondterhelt ráncokat.

Ma ölembe veszem fejed,
S lesimítom arcodról a fájdalmat,
S ha nem hiszed,
Mesét szövök köréd.

Ma kezembe veszem kezed,
S önmagadért fogadlak el,
S ha nem hiszed,
Ma megosztom Veled világomat.

Felismerések

Ne mondd meg, mi a baj velem!
Ne mondd meg, mi a jó nekem!
Ne mondd meg, milyen legyek!
Ne mondd meg, mit tehetek!
Ne kontrolláld a létemet!
Ne éld helyettem az életemet!

Gyerek vagyok

Gyerek vagyok, mert tudok még játszani.
Gyerek vagyok, mert tudok még nevetni az életen.
Gyerek vagyok, mert úgy érzem, nem kell választani.
Gyerek vagyok, mert nem érdekel, mi a végzetem.
Gyerek vagyok, mert szívemben még dallam szól.
Gyerek varok, mert még nem kényszer nevetni.
Gyerek vagyok, egyformán szeretem a rosszat és a jót.
Gyerek vagyok, mert tudok még szeretni.

Molnár Melinda

Álom

Álom az egész világ,
álom az élet, a csillogás,
álom minden szó suttogás,
álom a tűz, a patakcsobogás.

Álom mindaz, mit érzel,
álom a reszketés, a félelem,
álom a boldog nevetés,
álom az örömittas-részegség.

Álom mindaz, amit látsz,
álom a szép képkiállítás,
álom az édes szólítás,
álom minden őrjöngő kiáltás.

Álom minden szerelem,
álom a rokoni szeretet,
álom az életek léte,
s a halál az Álom ébresztője.

Pogrányi Péter

Claustrophobia

Ez a plafon
Nekem túl alacsony
Nem nekem tervezték
Ezt a házat
Már a bejárat is
Rossz helyen van
Túl vastag a fal
Túl keskeny a folyosó
Amin egyensúlyozó
/Kétszínű/ módszerrel
Haladhatsz
Vagy a pincébe
Zuhanhatsz
Feljönni onnan
Igen nehéz
Az építész félmunkát
Végzett
Nincs lépcső
A lépcső csak a
Csupasz idő
S az idő
Emberélet.

Lilla

Eszmélés

Forgok, forgok, meg sem állok,
Körülöttem táncol minden
Megcsendül egy húszas hangja,
Ma engem sem adnak ingyen.

Megszégyenít, jobban táncol,
Arca ragyogóbb a Napnál,
Büszke táncot jár körülöttem,
Aztán megáll a lábamnál.

Nekem szánták. Lehajlok.
Soká nézem: szépen csillog.
Nyúlok érte… nem tehetem.
A pénz engem is megrontott.

Adjam el a lelkem pénzért?
Egész testemben remegek,
Körülöttem minden táncol,
De én szédülök, elesek.

Pénz a fénye a lámpáknak,
Az emberek haragjának,
A gyermekek mély álmának
A felnőttek körtáncának.

Itt minden csalás, hazug álom.
Fekve minden másképp látszik
Halk zene szól – ma a zenész
Egy kis pénzért ingyen játszik.

Ordítanék, de csak fekszem,
Megöl ez az arany-átok
Nem halljátok? Azt kiáltja:
Bűnös népség! Halál rátok!

Fel kell kelnem. Táncolnom kell,
Mindenkit ébreszteni, rázni,
Átölelni, velük sírni,
És néhány könnycsepptől bőrig ázni.

Pít

Távol

Távol megyek otthonomtól, elutazom,
miközben zakatol a vonatom, elalszom.
Menet közben felébredek valami zajra,
vagy csak arra, hogy valaki rádől a vállamra.
Kinézek az ablakon, s valahogy félek,
azt sem tudom meddig megyek és hova érek.
Csak haladok és haladok, mert ezt kell tennem,
hiába tudom ép ésszel, hogy nem itt kéne lennem.

Alkonyodni kezd és még /mindig/ nem tudom hova megyek,
a távolban már nem látszanak a magas hegyek.
Beesteledett, kint már nem látszik semmi,
csak a vonatablakon a tükörképem, s ennyi.
A vagonban egyedül vagyok, már senki más,
megérkeztem végül, itt a végállomás.
Nem tudtam ezt sem, csak mikor jött a „kaller”,
Felszólított, hogy a szerelvényt hagyjam el.

Kikerics

Üzenet

mohapárnán alvó lélek
tűzkoporsóban
megbúvó ártatlan
ébredés bodzaillatú
lopva elsuttogott
vallomás
vadvirágcsokorral
kószáló piciny
szárnyas tündér…
ennyi az egész

Neked

A Tavasz ujjhegyén
ciripelő harmat
sikongat apró örömén
keresztelő ez
édes semmiség
elmúló fuvallata múló
ifjúságnak üde nedve
csiklandozó játék
margaréta emlékei
integető gyerekkezek.

Kikerics

Leave

Naplemente vörös országút
lábam alatt izzik a felszálló por
hova megyek s miért
lényegtelen.

Csapzott hajam gyöngéden
fonja be két kezével a langyos szellő
kietlen pusztaság
elmúlt szerelem.

Gyöngyök siklanak testemen
szakadt ingem némán vezekel a fénynek
egyedül vagyok
nem félek.

Felszálló tollpihe lábam nyomán
vörös keselyű sárga fűszálak köszöntenek
hajlongva napraforgó vidám
éneke.

Ráncos bőrű öreg út,
minden lépéssel közelebb s távolabb
talán hazug álom
mégis követem.

Vörös felhők a lila égen oda megyek
hol a nap megérinti a földet
s nem látszik, melyik melyik
még hiszek.

Megyek könnyek és búcsú nélkül
boldogan akarok felnézni a levelekre
ott, ahol a virágok soha
nem hervadnak el.

Magam mögött hagyom szenvedő
múltam vége ölelj és ne engedj soha
drága szabadság
tiéd életem.

Végezetül egy házi feladatot közlünk. A későbbi számokba is várjuk az ilyen jellegű írásokat.

Polgár Tibor

Odüsszeusz a fekete lyuknak tűnő feketelyukban

Miután Poszeidon kegyeletlenje, Odüsszeusz megmenekült Héliosz napisten haragja elől. Egyre csak hajózott, s hajózott, mígnem egy gyanútlan tengeri szörnyóriás tüsszenteni akarván akkorát lökött a bárkán, hogy szegény jó hősünk kipenderült a semmibe.

Na, gondolta, itt már tényleg valaki. De nem, mert ezt csak ő tudta, hisz csak ő volt. Ment, mendegélt tovább és meglátott egy fekete lyukat, amit barlangnak, bányának, metróalagútnak vagy valami hasonló sötét veremnek vélt.

Fütyörészve besétált, miután kikötötte hajóját a világ végéhez, s rá kellett döbbennie, hogy ez nem egy fekete lyuk, hanem egy feketelyuk, s még a tetejébe menetközben elvesztett egy dimenziót is. Szegény jó Odüsszeusz furán érezte magát síkban, de legnagyobb baja az volt, hogy teste az érhálózata mentén szétvált, s mind más irányt talált. S míg futott előre, keze futott előre megfogandó önmagát. Miután megunta, megpróbált ismerkedni, beszélgetni, mert már nem volt egyedül. Szólongatta a lényeket, hogy „hé kások!”, viszont a K-sok elutasították, mert Odüsszeusz becézte őket, de ők nem akartak C-sek lenni. Találkozott egy K-s Á-val is, szerette volna kikerülni, átugrani, azonban bölcsen tudta, hogy akkor Á-t nem ugorhat, ha az K-val billogzott.

Tovabandukolva megannyi síkházból kifityegő „K” jelű szóval került szembe. Ha leleményes Odüsszeusz nem tanulta volna ki sok nép eszejárását, bizony nem tudhatta volna, hogy ahány ház, annyi „szó kás”.

Szegény jó Odüsszeusz egyre elkeseredettebben eredt neki, és reménytelen kiáltozott, de hamar abbahagyta, mert hangjának erejébe belezengett a sík, s levetette hátáról.

Ennek köszönhette hazatértét, és újra láthatta háza kertjét. Egyetlen dimenziós pontba sűrűsödött, s tagjai összeálltak. Szerencsére jutott eszébe, hogy két dimenziót rejtett zsebébe. Így, egy darabban, már ki tudta szedni őket, s visszavergődhetett a világ szélére, ahová hajóját kötötte, és könnyűszerrel visszaevezhetett Ithakába.

Felelős kiadó: Katona Márta igazgató
Szerkesztette: Kerekes Kornélia és Tar József
Illusztrálta: Polgár Anna 13.B

 

 

 

 

 

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

   

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes