Cloppenburg
Németország
Adria
Olaszország
Canakkale
Törökország
Bytom
Lengyelország
Tata
Magyarország

Adria, Olaszország - 2017. március 13-17.

Márciusban Erasmus+ program nemzetközi találkozóján vettünk részt lengyel, olasz, német és török partner iskolák diákjaival. A rendezvény otthona Olaszország, Adria volt. A 11.A osztályból Sasfalvi Adél és Verényi Rebeka egy kiselőadással készültek, melyben egy 3 napos osztálykirándulást terveztek Olaszországba. A 11.B osztályból Bittmann Tamás és Zsohár András vett részt, akik Tata és környéke természeti értékéről, a Fényes forrásokról, készítettek prezentációt.

Tovább

BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ

A biológia és földrajz tantárgyak közül, a két éves program során, idén a földrajz került a középpontba. A nemcsak földrajzos, hanem komplex természettudományos ismeretek gyakorlatias felhasználásához három diákcsoport egy-egy mini-projektet valósított meg.

A speciálistól az általánosig –
Egy ember (az emberiség)
a Föld szobrászainak egyike
Egy 3 napos osztálykirándulás megtervezése az egyik partner országba
A szülővárásom fejlődésének lehetőségei

A diákok terepmunkát és kutató munkát végeztek, hogy felderítsék a helyi átalakító munkákat, a környező terület geológiai múltjának és az emberi aktivitás hatásának vizsgálatával.

A 11. B osztály négy tanulója foglalkozott ezzel a témával Lukácsné Zubor Zsuzsanna segítségével. Ezen belül szűkebb környezetünk egy természetvédelmi problémáját dolgozták fel: A tatabányi szénbányászat fellendülésével, biztonsági okok miatt, a Gerecse hegység karsztvizét kiszivattyúzták. Az összefüggő karsztvízszint miatt, ennek eredményeképpen Tatán elapadtak a karsztforrások. A bányászat befejezése után, néhány év elteltével a karsztvízszint visszatelítődött, így ma újra működnek a bővizű termálkarszt források. Kiemelhető a Fényes-tanösvény területe, ahol újra kialakult a láp gazdag élővilággal. Ennek védelme jól mutatja az ember rekultivációs tevékenységét.
 

Egy osztálynak kirándulást kellett terveznie az egyik partner országba. A kirándulás tervezése közben érdekes javaslatokkal kellett előállniuk és a következőkben megegyezniük:

•  útiterv készítés

•  minden kiadásra kiterjedő pénzügyi kalkulációt készítése ( szállás, étkezés, belépők, utazás, biztosítás, idegenvezetés és egyéb kiadások)

•  készíteni kellett egy, az utazást reklámozó posztert, és egy prezentációt az útvonalról, annak földrajzi és történelmi jellegzetességeiről, látnivalókról, szállásról

A tervezett kirándulási „kerék”:
Lengyelország › Törökország › Magyarország › Olaszország › Németország › Lengyelország, így a mi uticélunk Olaszország, Róma lett.

Ezt a feladatot a 11. A osztály 4 fős csapata csinálta Dr. Szeidemann Ákos tanár úr koordinálásával.
 

A diákok terepgyakorlatra mentek, hogy többet tudjanak meg városunk természeti és kulturális lehetőségeiről, jellemzőiről.

A következő tényezőket vették figyelembe:

•  Elhelyezkedés (kommunkiációs hálózatok, kapcsolatok utak/vasutak segítségével)

•  Helyben megtalálható turisztikai látványosságok és szolgáltatások

Megpróbáltál felbecsülni szülővárosuk lehetséges fejlődési irányait. Demográfiai trendeket analizáltak (különösen a népesség növekedése/csökkenése és a lakosság vándorlása), jellemezték a fő munkáltatókat és oktatási lehetőségeket, megbecsülték a lehetséges befektetéseket, különösen a fejlődő iparágaknál, készíttek egy flyer-t vagy egy városuk reklámozására.

Ezt a feladatot a 11. D osztály tanulói csoportja végezte Karch Ildikó tanárnő vezetésével. Ennek a kivitelezési határideje május vége volt.

Major Cintia, Prauer Nina, Bittmann Tamás,
Zsohár H. András 11. B

 

Sasfalvi Adél, Verényi Rebeka, Jónás Ádám,
Nátrán Bálint 11. A

 

Sinka Ágnes Szőnyegh Bence, Takács Márton,
Benke Mátyás 11. D

Ádámné Dúcz Vilma és Karch Ildikó

 

MATEMATIKA

2017 január végére matematika tanáraink, Ádámné Dúcz Vilma, Krisztin Németh Andrea és Tóth Rita Anikó, feladatok gyűjteményét állították össze, a novemberi találkozón megbeszéltek alapján. A feladatokat gimnáziumunk angol szakos igazgatóhelyettese Major Rochlitz Ágnes , segítségével a projekt hivatalos nyelvére fordították.

A német partner iskola feladata volt, hogy a projekt hivatalos honlapjára feltöltsék ezeket a példákat, a többi ország által beküldött feladatokkal együtt. Így egy feladatgyűjteményt hoztak létre, összesen 40 feladattal.

A feladatgyűjteményből minden témakörből 2-2 feladatot kiválasztottak a kollégák és ezeket a feladatokat a kilencedikes csoportok egy részében megoldatták (9.A, 9.B és 9.D). Ahol volt lehetőség, ott a célnyelven, angolul dolgoztak. Ahol a nyelv használata gondot jelentett volna, ott szójegyzék hozzácsatolásával végezték el a munkát.

A cél, amint az a projekt általános célkitűzéseiből is kiderült, hogy a matematika tanulásához való hozzáállását javítsuk a diákoknak. Mivel tanáraink amúgy is sok gyakorlatias példát oldatnak meg az óráikon, a diákoknak nem volt meglepő a feladat.

A feladatok megoldása előtt és után a diákoknak kérdőíveket kellett kitölteniük, melyek összegzése a projekt nemzetközi értékelésének a részét képezi.

FIZIKA, KÉMIA

2017 február végére fizika tanárunk, Dr. Szeidemann Ákos , két fizika és két kémia kísérlettel gyűjteményt állított össze, a novemberi találkozón megbeszéltek alapján. A feladatokat a gimnázium 10. A osztályos, természettudományos érdeklődésű, tanulói fordították le a projekt hivatalos nyelvére.

Az olasz partner iskola feladata volt, hogy egy-egy feladatgyűjteményt állítsanak össze 10-10 feladattal tantárgyanként „ Fizika az életünkben” és „Kémia az életünkben” címmel , a többi ország által beküldött kísérletekkel együtt.

A feladatgyűjteményből 1-1 feladat kiválasztásával a kilencedikes és tízedikes csoportok egy részében gazdagítottuk a két tantárgy tanításának módszertanát. Ahol volt lehetőség, ott a célnyelven, angolul dolgoztak. Ahol a nyelv használata gondot jelentett volna, ott szójegyzék hozzácsatolásával végezték el a munkát.

A cél, amint az a projekt általános célkitűzéseiből is kiderült, a természettudományok tanulásához való hozzáállás javítása a diákoknál. A feladatok kipróbálása a következő tanév elejére is áthúzódik.

A feladatok megoldása előtt és után a diákoknak kérdőíveket kell kitölteniük, melyek összegzése a projekt nemzetközi értékelésének a részét képezi.

 

Erasmus+ találkozó Tatán - 2016. november 20-24.

Galéria

2016. november 20-24-ig tartott a második találkozója az Erasmus+ projektnek. Az első egynapos találkozóra Bytomban, Lengyelországban került sor októberben, ahol az éves programok megbeszélése volt a feladat.

A tatai találkozóra minden partner iskolából érkeztek tanárok, Bytomból Lengyelországból, Adriából Olaszországból, Canakkaleból Törökországból és Cloppenburgból Németországból, összesen 11-en. Mivel az idei program főleg a matematika, kémia és fizika tanítására fókuszál, e tantárgyak szaktanárai képviselték iskolájukat.

Sokoldalú szakmai programmal készültünk vendégeink számára:

Az első napon, vasárnap, Veszprémbe látogattunk, ahol a történelmi városrészt csodálatos időben nézhettük meg és ezt a Pannon Egyetemen tett látogatással egészítettük ki. Az egyetem Műszaki Informatika karának dékánja, Dr. Hartung Ferenc, fogadott bennünket, és az egyetem oktatási programjának bemutatása után örömmel üdvözölte a gimnázium és nemzetközi partnereinek a projektben célul kitűzött törekvését a természettudományok megszerettetésére. A nap végén még a Balaton szépségét is megcsodálhattuk.

Hétfőn iskolánk igazgatója Barsi Éva és Michl József polgármester úr köszöntötte vendégeinket a gimnázium dísztermében. A beszédeket diákjain rövid műsora követte.

A héten iskolánk természettudományi oktatását mutattuk be külföldi kollégáinknak. A projektben résztvevő kollégák (Ádámné Dúcz Vilma, Major-Rochlitz Ágnes, Nagyné Sóvágó Anna, Karch Ildikó, Tóth Rita, Krisztin Németh Andrea, Szeidemann Ákos és Lukácsné Zubor Zsuzsanna) bemutató órákat tartottak, ahol a tanárok szakmai és módszertani tapasztalatcseréje mellet, a diákok is kipróbálhatták és fejleszthették angol nyelvi tudásukat. Mivel ezekben a napokban voltak az általános iskolásoknak tartott nyílt órák, ezek is színesítették a bemutatók sorát. Különleges élményben volt része azoknak a tanulóknak, akik a török kémia tanárnő óráján vehettek részt, ahol a hétköznapokban is használt anyagok kémhatását vizsgálták, a tolmácsolásban a török, angol szakos kolléga segített.

 

Tanáraink, Magyar Csabáné és Szeidemann Ákos, a Science on Stage című nemzetközi módszertani konferencián szereztek elismerést idén októberben. A jógyakorlataik közé tartozó a fizikai és kémiai kísérleteket mutatták be vendégeinknek Frankel Beatrix tanárnő és diákjaink közreműködésével.

A módszertani eszmecserén kívül ebben a tanévben feladatunk lesz az öt iskola kémia, fizika és matematika tanárai által összeállított módszer-tárat kipróbálni. Mindemellett három „mini projektet kell elkészíteni, amely a tanárok koordinálása mellett diákok feladata lesz. Ezekkel a munkákkal utaznak majd 2017. márciusában Adriába, Olaszországba a harmadik nemzetközi találkozóra. Négy tanulónak és két tanárnak lesz lehetősége ezen a találkozón részt venni.

Sajtó megjelenés

Erasmus+ program

A tatai Eötvös József Gimnázium újra nemzetközi, iskolák közötti, Európai Uniós pályázat nyertese lett. Az Erasmus+ program néven elérhető pályázat iskolák közötti együttműködés, amely diákokat és tanárokat egyaránt bevon a munkába. Korábban már többször sikerült hasonló projektekbe bekapcsolódni és abban eredményesen tevékenykedni.

A gimnázium német, lengyel, török és olasz partner iskolákkal együttműködve fogja ezt a két éves programot megvalósítani. A téma a természettudományok és a matematika tanításának és tanulásának új módszerekkel való népszerűbbé tétele. Célkitűzése az, hogy a diákok hozzáállását javítsa ezekhez a nehezen tanulható tantárgyakhoz, sőt meg is szerettesse velük.

Tovább

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes