2890 Tata Tanoda tér 5.   Tel: 34/587-560   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Édes Zoltán

1957 – 2012

A tatai Eötvös József Gimnázium tanárai tisztelettel adóznak volt kollégájuk, Édes Zoltán emléke előtt.

Az Izing László úr szervezte búcsúztatóra várják 2012. november 15-én este 19.00 órától a gimnázium dísztermébe mindazokat, akik szerették és tisztelték őt.

Emlékezzünk együtt!

Kedves Barátunk!

Édes Zoltántól búcsúzunk. Ha majd a földi dolgait végleg bevégezte, és az imaházban az öröklét várományosaként említettük, szeretnénk, ha alkalom nyílna az ő természetes közegében, egy kedves társaságban a kollégától, a dalos - és muzsikustárstól, a tanártól is elköszönni szeretett iskolájában. Bár a Tanár Úr nem a selmecbányai Academia Montanistica (Bányászati és Kohászati Akadémia) utódintézményében végzett, ahol a különleges diákhagyományokkal ismerkedett volna, de amint Tatán e tradíciók meghonosítását elhatároztuk, azonnal lelkesen csatlakozott csapatunkhoz. Az évek során „firmává” avathattuk, és pályája, valamint a zenéhez való vonzódása alapján az alias Tudor Tenor nevet kapta. A selmeci hagyományok része a gyász - szakestély is, melynek során a közösség egy szigorú forgatókönyv szerinti rendezvény során búcsúzik megbecsült tagjától. Erre az alkalomra szóló meghívást szeretnénk most eljuttatni, hogy november 15-én este 7 órától minél többen lehessünk jelen az Eötvös Gimnázium dísztermében. A kb. negyed órás esemény egyik mozzanata, hogy odaillő dal mellett üríti ki-ki gyászszalagos poharát, amit utána eltör, és emlékként magával visz. Kérem, a részvételi szándékot név szerint legkésőbb 14 - én szerdán estig a meghíváshoz hasonló módon visszajelezni, valamint azt is közölni, hogy a szükséges kellékekről (pohár, bor, stb.) térítés ellenében (300 Ft) gondoskodjunk-e.

Jó Szerencsét!

Izing László

   

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes