EÖTVÖS JÓZSEF

DIÁKPÁLYÁZAT

 

Az Eötvös József Gimnázium
szakmai munkaközösségei
pályázatot hirdetnek
az alábbi témakörökben:

 

 

Angol nyelv

The rivers and lakes of England and Scotland

Pályázni lehet egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban, minimum hat-, maximum nyolcoldalas pályamunkával és 3-5 perces prezentációval, ami az írott pályázat rövidített változata. A dolgozatokat angol nyelven kell megírni, a prezentációt pedig magyar nyelven. A témát sokféleképpen meg lehet közelíteni: alapul lehet venni földrajzi, irodalmi, történelmi, turisztikai vonatkozásokat, esetleg ezek kombinációját.

Biológia-kémia

A víz az ÉLET forrása

Fizika

„Vízből, vízben, vízzel”A víz fizikus szemmel (kísérlet, előadás, poszter)

Pályázni lehet egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban.

Matematika

A víz. A témához kapcsolódó érdekes matematikafeladatok

Magyar irodalom

A víz mint archetípus a szépirodalomban

Pályázni egyénileg lehet, minimum négy-, maximum nyolcoldalas pályamunkával és 3-5 perces prezentációval, ami az írott pályázat rövidített, szemléletes változata.

Német nyelv

Wasser – Freund oder Feind?

Überlegungen anhand von Ungarns und Deutschlands Gewässern

Pályázni lehet egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban, minimum hat-, maximum nyolcoldalas pályamunkával és 3-5 perces prezentá-cióval, ami az írott pályázat rövidített változata. A dolgozatokat német nyelven kell megírni, a prezentációt pedig magyar nyelven.

Rajz

1. A vízhez kapcsolódó jelenségek (pl.: tükröződés) ábrázolása

2. Barátunk és/vagy ellenségünk a víz – illusztráció irodalmi művekhez

Pályázni lehet sorozat vagy egy alkotás készítésével.

Technika: szabadon választott (fotó és plasztika is lehet).

Méret: minimum A/4-es, maximum 50 x 70 cm (A2-es).

Testnevelés

1. Egy tatai vízi sport bemutatása

Pályázni lehet rajz, festmény, fotómontázs, képsorozat, tabló vagy más, szabadon választott technikán alapuló alkotás készítésével

2. Portré vagy riport készítése egy ismert és eredményes vízi sportot űző tatai versenyzőről /versenyzővel

3. Egy tatai vízi sportág története

4. A víz szerepe és jelentősége a sportban

5. A legemlékezetesebb sportesemény

Írd le egy vízisport-eseménnyel kapcsolatos élményedet!

Történelem

1. A folyószabályozás története a XIX. században

2. Ártéri gazdálkodás és a fokrendszer kialakulása Magyarországon

3. Halászati módszerek és eszközök a középkortól a XX. század derekáig

4. A dunai aranymosás hagyományai

A fenti négy téma közül egy kidolgozásával lehet egyénileg pályázni; minimum négy-, maximum nyolcoldalas pályamunkával és 3-5 perces prezentációval, ami az írott pályázat rövidített változata.

* * *

A pályázat célja : természeti és kulturális környezetünk megismerése; olyan értékek feltárása, bemutatása, amelyek a tartalmas emberi lét feltételei.

A pályázat formai követelményei : 12-es betűnagyság, 1,5 sortávolság, 2,5 cm margó. Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni.

Amennyiben a pályázat műfaja, jellege megengedi, kérjük, hogy készítsétek el annak prezentációs változatát is!

A pályamunkák beadási határideje : 2010. január 9. (péntek)

A pályamunkák értékelése, díjazása : a pályamunkákat a szakmai munkaközösségek tantárgyanként értékelik. A díjakat a Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány ajánlja fel:

1. díj: 10.000 Ft-os könyvutalvány

2. díj: 5.000 Ft-os könyvutalvány

3. díj: 2.500 Ft-os könyvutalvány

A felmerülő kérdéseitekkel keressétek szaktanáraitokat!

Az Eötvös-napon lehetőség nyílik a legsikeresebb pályamunkák bemutatására.

 

Mindenkinek eredményes kutatómunkát kívánunk!

A szervezők

2890 Tata
Tanoda tér 5.
Tel: 34/587-560
Fax: 34/487-844

eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu