Iskolai könyvtár

Rólunk

Újdonságok

A könyvtár használati rendje

Katalógus

Folyóiratok

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

Rólunk…

Az Eötvös József Gimnázium Könyvtárában közel 35 ezer könyvvel, majd 40-féle folyóirattal hétfőtől-péntekig várja olvasóit Koroncziné Nagy Mariann könyvtáros.

A tájékozódásban segítséget nyújt a hagyományos papír-alapú katalógus, illetve a Szirén integrált könyvtári rendszer e-katalógusa.

A szépirodalmi műveket a szerző vezetékneve alapján, szoros ábécérendben helyeztük el. A rendezés alapja a könyvtári ábécé.

Gyűjteményünkben jól elkülöníthető helyet foglalnak el az ún. „Kötelező olvasmányok".

Az ismeretterjesztő műveket témájuk szerint csoportosítjuk. A csoportosítás alapja a nemzetközileg elfogadott Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO vagy szakjelzet.

Az ETO* a könyveket 10 főcsoportba sorolja.

0 Általános művek
1 Filozófia, pszichológia, erkölcs
2 Vallástudományok
3 Társadalomtudományok
4 (üres)
5 Természettudományok
6 Alkalmazott tudományok, technika
7 Művészetek, sport, játék
8 Nyelv- és irodalomtudomány
9 Földrajz, történelem, életrajzok

Gyűjteményünk igen gazdag kézikönyvtárral rendelkezik. Ezek elsősorban tanítást –tanulást segítő kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, atlaszok, adattárak, bibliográfiák, repertóriumok.

Könyvtárunk közel 40-féle folyóirat előfizetője. A dokumentumok egy része a könyvtárban marad, egy jelentős hányada a szakszertárak állományát gazdagítja.

1989-óta őrizzük folyóirattárunkban a korábbi kiadványokat.

Feladatink közé tartozik az iskolánkkal kapcsolatos sajtófigyelés. Ennek köszönhetően több ezer tételes, az Eötvöst érintő cikk-gyűjteménnyel rendelkezünk.

Különgyűjteményeink sora igen gazdag: Eötvös-gyűjtemény, régi piarista könyvek, régi tankönyv gyűjtemény, OKTV dolgozatok, helytörténet.

Kiemelten kezeljük a pedagógiai témájú művek beszerzését.

A könyvtár ad helyet az „ún.” könyvtári óráknak” is, ahol diákjaink tájékozódáshoz, információkereséshez kapnak segítséget.

Az alapos tájékozódáshoz a nyomtatott dokumentumok mellet három számítógép is rendelkezésre áll.

 

     

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes