Iskolai könyvtár

Rólunk

Újdonságok

A könyvtár használati rendje

Katalógus

Folyóiratok

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

A könyvtár használati rendje  

•  Iskolánk tanulói tanórai felkészülésükhöz, önképzésükhöz és szabadidejük hasznos eltöltéséhez nyitvatartási időben igénybe vehetik a könyvtár állományát, szolgáltatásait, a könyvtáros segítségét.

•  A könyvtár az ajtóra kifüggesztett rend szerint tart nyitva.

•  A könyvtárban tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

•  A könyvtárban az elektromos készülékek áramtalanítására fokozottan ügyelni kell.

•  A könyvtárban táskákat, kabátokat az arra kijelölt helyen kell tárolni.

•  A könyvtárból egyidejűleg 3 könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő 3 hét.

•  A kézikönyvtári könyvek és a folyóiratok nem kölcsönözhetőek. Kivételes esetben, engedéllyel az OKTV-re készülők, pályadolgozatot írók péntek délutántól hétfő reggel 8 óráig felkészülésükhöz ebből az állományrészből is kölcsönözhetnek.

•  A kölcsönzött dokumentumokért a mindenkori kölcsönző anyagilag felelős, az elveszített vagy megrongált dokumentum helyett köteles pótolni a művet.

Az anyagi felelősség vonatkozik a könyvtárban használt dokumentumokra is.

•  A könyvtáros mindenkor felel a rendeltetésszerű és biztonságos üzemelésért.

 

Tata, 2010. szeptember 14.

 

     

Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes