40. Öveges József Emlékverseny

Öveges József

A versenyről

Versenyfelhívás

Versenyeredmények

Feladatsorok

Nevezési lap a döntőre

2890 Tata
Tanoda tér 5.
   Tel: 34/587-560
   Fax: 34/487-844
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

 

Beszámolók - Eredmények

A verseny programja

Az Öveges József Emlékverseny versenyfelhívása

Célunk

- hogy a 9-10. évfolyam tanulóinak figyelmét a matematikára, a fizikára és a környezetvédelemre irányítsuk

- hogy lehetőséget adjunk a tantárgyakhoz szorosan nem kapcsolódó szöveges, táblázatos, grafikonos információ kezelésének gyakorlására

- a tehetségek, a jó versenyzők felismerése, kiválasztása

- a lehetőség megteremtése az azonos érdeklődésű tanulók és tanáraik személyes találkozására, eszmecseréjére

- Öveges József munkásságának, kísérleteinek, pedagógiai módszereinek megismertetése.

A versenyen részt vehetnek

a magyarországi és a határon túli magyar tanítási nyelvű középiskolák 9. és 10. évfolyamos diákjai.

A verseny kategóriái

A verseny két egyéni kategóriában zajlik: a 9. osztályos és a 10. osztályos tanulók eredményeit külön rangsoroljuk. Mindkét egyéni kategóriában eredményt hirdetünk a matematika, a fizika és az összetett eredmények alapján.

Ezen kívül eredményt hirdetünk a csapatverseny kategóriában is.

A verseny témája, ismeretanyaga

Iskolai forduló:

- 9. osztályos kategóriában az általános iskolai matematika és fizika tananyag

- A 10. osztályos kategóriában az általános iskolai matematika és fizika tananyagon felül a 9. osztályos fizika tananyag

Döntő:

Az iskolai forduló tananyaga mellett

- matematikából mindkét kategóriában a halmazok és algebra

- fizikából a 9. osztályos kategóriában az egyenletesen változó mozgás leírása, függőleges és vízszintes hajítás, egyenletes körmozgás

Felkészüléshez felhasználható irodalom

Bármely tankönyvsorozat megfelelő matematika és fizika tankönyve.
A verseny utolsó 25 évében kitűzött feladatai, amelyek az iskola honlapjáról letölthetők.

A nevezés módja, határideje

Jelentkezni az alábbi e-mail címre küldött levéllel lehet: szeidiak@gmail.com

A levélben - értelemszerűen - még csak a részvételi szándékot kell jelezni, ez alapján küldjük az első forduló anyagát.


A jelentkezés határideje: 2019. október 3., csütörtök

Részvételi díj

Az iskolai fordulóra nincs
A döntőre 5000 Ft/ csapat

Fordulók

Iskolai forduló: 2019. október 10., csütörtök

A kiküldött matematika- és fizika-feladatsor megíratása és értékelése a javítási útmutató alapján.

Döntő: 2019. november 9., szombat

Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium

Négyjegyű függvénytáblázat és számológép mindkét fordulóban használható.

A továbbjutás

A döntőre nevezni az iskola honlapjáról letölthető nevezési lap (excel táblázat) kitöltésével és beküldésével lehet.

Ennek határideje: 2019. október 24., csütörtök.
A beküldött eredmények alapján a legjobb 25 csapat kap meghívást a döntőre.
Egy iskolából több csapat is bejuthat a döntőbe.

Az eredmények közzétételének módja

A verseny végén, a döntő napján ünnepélyes keretek között kihirdetjük a 9. és a 10. osztályos kategóriában a matematika, a fizika és az összesített eredménylista első 3-3 helyezettjének és felkészítő tanáraiknak nevét, valamint a csapatverseny első három helyezett csapat tagjainak és iskolájának nevét.

A verseny végén a tanárok e-mailben megkapják a teljes eredménylistát.

A gimnázium honlapján is megjelentetjük a legjobb eredményeket.

A helyi TV beszámol a verseny eredményeiről.

Díjazás

A döntőben résztvevő tanulók emléklapot kapnak.
Az egyéni versenyek mindkét kategóriájában értékes tárgyjutalomban részesítjük a matematika, a fizika és az összesített versenyek első 3-3 helyezettjét.

Könyv és tárgyjutalmat kapnak az 1-3. helyezést elért csapatok tagjai is.

 

A szervezők elérhetősége:

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
06/34 /587-560

Dr. Szeidemann Ákos
szeidiak@gmail.com
06203176447

Szeretettel várjuk a kedves kollégákat és tehetséges diákjaikat
a jubileumi 40. Öveges József Emlékversenyre Tatára!

 

 

Az Öveges József Emlékverseny versenyszabályzata

A résztvevők jogai, kötelezettségei

A tanulók jogai:

•  a tanulóknak joga van mind a négy kategóriában indulni,

•  az első fordulón elért eredménytől függetlenül bármelyik versenyző és csapat lehet győztes,

•  az egyéni kategóriák első hat helyezettje, a csapatverseny első három helyezettje jutalomban részesül.

A tanulók kötelezettségei:

•  minden tanuló köteles csak a megengedett segédeszközök használatával részt venni a versenyen.

•  a versenyen a tanulók csak a versenykiírásban szereplő feltételekkel indulhatnak.

A verseny szervezői, lebonyolítói:

A versenyt meghirdető Eötvös József Gimnázium és Kollégium vállalja, hogy

•  gondoskodik a verseny zavartalan, méltó megrendezéséről,

•  gondoskodik a pártatlan értékelésről

•  a hagyományoknak megfelelő jutalmazásban részesíti a győzteseket és helyezetteket

Megengedett segédeszközök: négyjegyű függvénytáblázat, számológép

Egyes fordulók lebonyolítása:

A verseny két fordulóból áll: a benevező iskolákban zajló első fordulóból, valamint a tatai döntőből.

Első forduló:

A szervező Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2019. október 7-ig eljuttatja a benevező iskoláknak az első forduló matematika és fizika feladatsorát és azok javítókulcsait. Az iskolákban október 10-én kétszer 60 perc időtartamban megíratják a dolgozatokat, majd a szaktanárok összeállítják a legjobb eredményt elérő diákokból az iskola négyfős (két kilencedikes és két tízedikes tanuló) csapatát. Minden iskola október 24-ig beküldi a csapatok összesített pontszámát a szervezőknek. A legjobb 25 csapat kap meghívást a döntőbe.

Második forduló (döntő):

A verseny második fordulója a tatai döntő, melynek megrendezését és lebonyolítását az Eötvös József Gimnázium és Kollégium vállalja. A döntőben az első fordulóhoz hasonló feladatsorokat kell minden versenyzőnek önállóan megoldania. A döntő időpontja: 2019. november 9. (szombat).

Értékelési eljárások

A három matematika és három fizika feladat mindegyikének hibátlan megoldása 10-10 pontot ér. Egy tanuló számára elérhető maximális pontszám 60.

Az első fordulóban csak a versenyző iskolák szaktanárai értékelnek.

A második fordulóban a szervező és a versenyző iskolák szaktanáraiból alakuló munkacsoportok értékelik a rajtszámokkal ellátott, anonim versenydolgozatokat. Egy-egy feladat javítására 4-6 főből álló munkacsoport alakul, akik egységes szempontok szerint végzik munkájukat.

A számítógépes adatbázisba került pontszámokból gyorsan kialakul a matematika, a fizika, és az összesített egyéni rangsor, valamint az iskolák közötti csapatverseny helyezési listája.

Jutalmazás

Az egyéni kategóriákban az első három helyezett oklevélben, értékes könyv-, illetve tárgyjutalomban részesül. A könyvek - a hagyományoknak megfelelően – a matematikához, a fizikához, a csillagászathoz, az informatikához, a tudománytörténethez kapcsolódnak.

A csapatversenyben az első három helyezett csapat minden tagja oklevelet és könyvjutalmat kap. Ezen túl oklevelet állítunk ki a helyezett csapatok iskolái számára is.

 

     
Felelős szerkesztő: Barsi Éva igazgató             Szerkesztő: Major-Rochlitz Ágnes