A tatai Eötvös József Gimnáziumban az idén 31. alkalommal rendezzük meg az Öveges József Emlékversenyt.

Célunk
- hogy a 9-10. évfolyam tanulóinak figyelmét a matematikára, a fizikára és a környezetvédelemre irányítsuk és megmutassuk, hogy az iskolában eddig tanult ismeretek, hogyan hasznosíthatók a mindennapi élettel kapcsolatos, sokszor bonyolult problémák megoldásában
- hogy lehetőséget adjunk a tantárgyakhoz szorosan nem kapcsolódó szöveges, táblázatos, grafikonos információ kezelésének gyakorlására
- a tehetségek, a jó versenyzők felismerése, kiválasztása
- a lehetőség megteremtése az azonos érdeklődésű tanulók és tanáraik személyes találkozására, eszmecseréjére
- Öveges József munkásságának, kísérleteinek, pedagógiai módszereinek megismertetése.

A verseny egy kategóriában zajlik
A 9. és 10. évfolyamon tanuló diákok ugyanazt a feladatsort kapják, és az értékelés is egységes. Az öt évfolyamos képzésben résztvevő 11. évfolyamos tanulók is nevezhetnek.
Mivel a megoldásokhoz lényegében csak az általános iskolai tantárgyi ismeretekre van szükség, nem teszünk különbséget a szakiskolákba, a szakközépiskolákba és a gimnáziumokba járó tanulók között sem.
A versenyre a magyarországi és a határon túli magyar tanítási nyelvű iskolák is nevezhetnek.

A verseny témája, ismeretanyaga
Iskolai forduló: Általános iskolai matematika- és fizikatananyag
Döntő: Általános iskolai matematika- és fizikatananyag, ezen felül
- halmazok, algebra
- az egyenletesen változó mozgás leírása, függőleges és vízszintes hajítás
- egyenletes körmozgás.

Felkészüléshez felhasználható irodalom
Bármely tankönyvsorozat matematikából és fizikából a 9. évfolyamig.
A verseny utóbbi 10 évében kitűzött feladatai, amelyek az iskola honlapjáról letölthetők.
Az előző évek feladatai nyomtatott kiadványban is megrendelhetők a szervezőktől.

A nevezés módja, határideje:
A jelentkezéshez az itt található nevezési lapot kell kitölteni, és elektronikus vagy postai levélként visszaküldeni.
Eötvös József Gimnázium és Kollégium, 2890 Tata, Tanoda tér 5.
A jelentkezés határideje: 2010. szeptember 30.

Nevezési díj:

Az iskolai fordulóra nincs
A döntőre 5000 Ft/ csapat             

Fordulók
Iskolai forduló: 2010. október 12-én az iskolákban
A kiküldött matematika- és fizika-feladatsor megíratása és értékelése a javítási útmutató alapján.
Döntő: 2010. november 13., szombat, 9-16 óráig Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium

A továbbjutás
 2010. október 20-ig beküldendő az iskola által összeállított két kilencedikes és két tizedikes tanulóból álló csapat fizikai és matematikai pontszáma az itt található összesítő lapon.
A beküldött eredmények alapján a legjobb 45 csapat kap meghívást a döntőre.
Egy iskolából több csapat is bejuthat a döntőbe.

Díjazás:
A döntőben résztvevő tanulók emléklapot kapnak.
Az egyéni kategóriák - matematika, fizika, összesített - első hat-hat helyezettjét könyvjutalomban részesítjük:
Könyvjutalmat kapnak az 1-3. helyezést elért csapatok tagjai is.
A felkészítő tanárok számára tanulóik eredményei alapján pontversenyt hirdetünk.

A szervezők elérhetősége:

Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu
06/34 /587-560
Magyar Csabáné (szervezőtanár)
mirene@freemail.hu
06/70/45 88 443

 

Szeretettel várjuk a kedves kollégákat és tehetséges diákjaikat a
31. Öveges József Emlékversenyre, Tatára.

Öveges József

A versenyről

Versenyfelhívás

Összesítő lap

Versenyeredmények

Feladatsorok

2890 Tata
Tanoda tér 5.
Tel: 34/587-560
Fax: 34/487-844

eotvos@eotvos-tata.sulinet.hu

Versenyünket az Oktatásért Közalapítvány támogatja.